เนื้อเพลง : อยู่ตรงนี้

ศิลปิน : พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

*คีย์ A

 

  มํ ฟํ  มํ ดํ รํ  

วานนี้ ยังมีเธอ

 ดํ  รํ  มํ    รํ มํ  รํ มํ   ดํ ท    ดํ  ดํ
อยู่ตรงนั้น ตรงนี้เสมอ เดินมา เดินไป

 ฟํ มํ  ฟํ  มํ  ดํ  รํ
ไม่เคยหันเหไปไหน

 ดํ  รํ    มํ     รํ   มํ   รํ  มํ   รํดํ ท ล
อยู่ตรงกลางหว่างใจ ไปไหน ก็มีเธออยู่

 ดํ  รํ   ฟํ   มํ  รํ  
อยู่ตรงนั้น มานาน

 รํ  มํ   ฟํ ซํ   มํ   รํ  มํ  รํ ดํ  ล รํ
อยู่ในความรู้..สึก สำนึกในใจ ว่ารัก..

  มํ  ฟํ  มํ  ฟํ ดํ รํ  
ยามเช้าสดชื่นเสมอ

 ดํ รํ มํ  รํ   มํ      มํ   มํ    รํ ดํ ท ดํ
จะมีเธอตื่นพร้อมพร้อมเช้า ไปสู้กับงาน

 ฟํ   มํ   ฟํ  มํ  ดํ  รํ  
แยกทางชั่วครั้งชั่วคราว

  ดํ  รํ  มํ  รํ  มํ   ฟํ  มํ    รํ    ดํ ทดํ
ออกดิ้นรนมือสาวเท้าวาง ด้วยรองชีวิต..


   ดํ  รํ   มํ ฟํ รํ   รํ มํ  ฟํ    รํ  มํ   มํดํ   ฟํ   รํ
*แต่เธอไปไม่ลา ไม่มีเธอ กลับมา ไม่มี แม้นเสียง
 รํ  รํ    ดํ  ล   ล ท   รํ ดํ  รํ     รํ    มํ  มํ
นึกถึง เธอบอกกับฉัน มีแต่ความตายเท่านั้น

 มํ รํ  มํ     รํ  ดํ ล   รํ    ดํลซ
ที่จะพราก เราไปจากกัน ได้

     ซํลํ  ซํ ลํ ซํ ลํ  ซํ  มํ   ฟํ ซํ
**วันนี้ คนที่เรารัก มาจากเราไป

       ซํ   ลํ     ลํ    ซํ ซํ  ลํ     ซํ มํ ฟํ ซํ
    ความตาย พรากเธอไปไหน ใครเล่าจะรู้

      ลํ  ลํ  ซํ  ลํ     ลํ    ลํ  ซํ   มํ  ฟํ ซํ
    เธอคง จะเหงา เคว้งคว้างคงเศร้าสับสน

    ซํ ลํ   ซํ  ลํ      ลํ   ลํ    ซํ  มํ     ฟํ  ซํ  
    ผู้คน มากมาย ความตาย ยังเลือก เอาเธอ..

     มํ   ฟํ   มํ รํ  มํ รํดํ
    ไปแล้ว ไม่มี หวนคืน..

(*,**)

มํ ฟํ   มํ  รํ ดํ รํ 
วันนี้ ฉันไม่มีเธอ

 ดํ   รํ     มํ   รํ  มํ  รํ มํ รํ   ดํ   ท  ดํ
ไม่อยากเผลอใจคิด ชีวิตจะเป็นอย่างไร

มํ ฟํ   มํ  รํ ดํ รํ 
วันนี้ ฉันไม่มีเธอ

 ดํ   รํ     มํ   รํ  มํ  รํ มํ รํ   ดํ   ท  ดํ
ไม่อยากเผลอใจคิด ชีวิตจะเป็นอย่างไร..

edit @ 15 Dec 2016 11:22:33 by thai-flute