เพลง ทางของฝุ่น (Dust)
ศิลปิน อะตอม ชนกันต์ รัตนอุดม

คำร้อง/ทำนอง ชนกันต์ รัตนอุดม
เรียบเรียง กันต์ รุจิณรงค์, กวิน อินทวงษ์, บริพัตร หวานคำเพราะ
 
 
  ร   ร ท ท   ท  รํ   ล 
อย่าให้ฉันรั้ง เธอไว้เลย
  ซ  ล ท ซ ม  ซ    ซล ท ดํ ท   ล  ซ    ล   ท
จากตรงนี้ยังอีกไกล ยังมีฝันที่เธอต้องไขว่ ต้องคว้า
   ร ท  ท ดํ  รํ  ล    ท  ดํ  รํ  ท ดํรํ  ท ท ล  ซ
อย่าจมอยู่กับฉันเลย จากตรงนี้ ไม่มีฉันมันคงดีกว่า
 
   ซ  ล ท ดํ  ท  ล ซ   ซ  มํ รํ  มํ   ท ล ซ
*และวันนี้ฉันเดินมาส่ง ด้วยน้ำตาฉันเดินมาส่ง
    ร  ซ  ซ  ล  ทล  ดํท   ดํ   ดํ  ท   ดํ  รํ
  ให้เธอเจอทางที่ดี ฉันจะคอยมองจากตรงนี้
 
      ซ ซ ล   ท   รํ ท  รํ  มํ  รํ   รํ  รํ   รํ  รํ#ท
**และที่เธอเห็นแค่ฝุ่นมันเข้าตา ฉันไม่ได้ร้องไห้
     ม  ซ    ม  ซ   ม  ซ  ซ ล  ท  ล  ซ
   อย่ามองกลับมา อย่าห่วงว่าฉันจะเสียใจ
    ร ท   รํ  ท มํ รั    ร  มํ มํท ล  ท  
   ที่ผ่านมาได้รักกัน เท่านั้นก็ดีแค่ไหน
     ม  ซ ซ  ล  ท  ล ซ   ร  ดํ ท  ดํ  ดํ  รํ  ท ม  ซ   ล   ซ
   อย่ากังวล ฉันไม่เป็นไร แค่ขอให้เธอไปได้.ดีกับทางของเธอ
 
 ร   ม รท ดํ รํ ล  ซ ล  ทท ดํ ซ  ซ ล ท ดํ ท   ล   ซ ล   ท
ต่างคนก็รู้ เรารู้ดี คนคน นี้มีไม่พอ ที่จะทำให้เธอเป็นสุขอย่างนั้น
 ดํ   ดํ  ดํ  ท  ดํ  รํ ล ท  ดํ  รํ  ทํ  ดํ   รํ  ดํ ทท ซ
เธอควรได้เจอทางที่ดี วันพรุ่งนี้เธอต้องเจอคนที่ดีกว่า
 
(*,**)


 รํ  รํ   ดํ ท  ท ดํ ทซ  ล    รํ   ท  
แค่ขอให้เธอไปได้ดีกับทางของเธอ
 มํ  รํ  ซ  ซ ซ ล ซ  ล  ท
ให้ได้เจอกับสิ่งที่เธอเคยฝัน
 รํ  ดํ ทท ดํ ซ ซล ท   ดํ ท  ดํ  รํ 
ฉันคนนี้มีไม่พอที่จะพาเธอไปตรงนั้น
 รํ  ดํ  ท     ม  ซ   รํ  ดํ  ท  ซ  ซ
ฉันจะยอมปล่อยไป ไม่เป็นไรอย่าห่วง

(**)
 
 

...อ้างอิง https://www.siamzone.com/music/thailyric/11031

http://www.samphaophet.com/?p=522

 

 

edit @ 14 Dec 2016 07:54:29 by thai-flute