เพลงมอญท่าอิฐ

posted on 07 Sep 2015 12:19 by thai-flute

- - - -          - ม - ล         - - - ซ          - ล - -         - ม - ร           - ด - ล          - - - ซ            - ม - ล
- - - -          - ม - ล          - - - ซ         - ม - -         - - ซ ซ          - ร - ม           - - - ร            - ด - -
- - ท ท       - - - ล           - ท - ม        - ซ - ล             

 

เนื้อเพลงมอญท่าอิฐ

รูปสวยรวยทรัพย์          เออ….เออ     นับค่าล้น
ไม่เท่าคนรวยวิชา         เออ….เออ     สง่าศรี            โอ้ย….โอ้ละหน่ายเอย
รูปไม่งามแต่น้ำใจ        เออ….เออ     ใหญ่อารี
ก็ย่อมดีกว่ารูปงาม        เออ….เออ    ทรามน้ำใจ       โอ้ย….โอ้ละหน่ายเอย
ถ้างามน้อยด้อยวิชา     เออ….เออ     พาตกยาก
จะลำบากเหลือล้น        เออ….เออ    จนเติบใหญ่     โอ้ย….โอ้ละหน่ายเอย
ทั้งรูปสวยรวยวิชา         เออ….เออ     น่าชื่นใจ
ช่วยตนให้ก้าวหน้า        เออ….เออ    ถาวรเอย          โอ้ย….โอ้ละหน่ายเอย

ขอบคุณข้อมูลจาก http://writer.dek-d.com/dead-night/story/viewlongc.php?id=570807&chapter=1