โน๊ตขลุ่ย - เพลงฤดูร้อน

posted on 28 Aug 2015 11:03 by thai-flute
ฤดูร้อน
 
บ่อยครั้งที่ใจเดินออกไปไม่มองข้างทาง
ร   ซ   ซ   ฟ   ม   ม   ฟ   ฟ   ซ   ล   ซ
หยดน้ำตาอยู่กับการไม่มีค่า
ร   ซ   ฟ   ม   ม   ฟ   ฟ   ซ   ล
ฉันเดินหลงทางอยู่กลางผู้คน ที่สับสนวุ่นวาย
ท   ล   ซ   ล   ฟ   ซ   ล   ซ      ม   ม   ฟ   ซ   ร     
หันไปหาเธอไม่เจอผู้ใด เมื่อเธอมาจากฉันไป
ท   ล   ซ   ล   ฟ   ซ   ล   ซ      ม   ฟ   ฟ   ซ   ล   ซ
ยืนมองท้องฟ้าไม่เป็นเช่นเคย
ร   ร   ร   ม   ม   ท   ร   ท
ฤดูร้อนไม่มีเธอเหมือนก่อนเหมือนเก่าขาดเธอ
ท   ท   ด   ท   ล   ท   ล   ท   ซ   ล   ท   ซ   ม   ซ     
ยืนมองท้องฟ้าไม่เป็นเช่นเคย
ร   ร   ร   ม   ม   ท   ร   ท
ฤดูร้อนไม่มีเธอเหมือนก่อนเหมือนเก่าขาดเธอ
ท   ท   ด   ท   ล   ท   ล   ท   ซ   ล   ท   ซ   ม   ซ     
หยุดทั้งหัวใจ เดินต่อไปไม่มีแสงดาว
ร   ซ   ซ   ฟ   ม   ม   ฟ   ฟ   ซ   ล   ซ
โอบกอดน้ำตาโอบกอดหัวใจกับความเศร้า
ร    ร   ซ   ฟ   ม   ม   ฟ   ฟ   ซ   ล
ฉันเดินหลงทางอยู่กลางผู้คน ที่สับสนวุ่นวาย
ท   ล   ซ   ล   ฟ   ซ   ล   ซ      ม   ม   ฟ   ซ   ร     
หันไปหาเธอไม่เจอผู้ใด เมื่อเธอมาจากฉันไป
ท   ล   ซ   ล   ฟ   ซ   ล   ซ      ม   ฟ   ฟ   ซ   ล   ซ
ยืนมองท้องฟ้าไม่เป็นเช่นเคย
ร   ร   ร   ม   ม   ท   ร   ท
ฤดูร้อนไม่มีเธอเหมือนก่อนเหมือนเก่าขาดเธอ
ท   ท   ด   ท   ล   ท   ล   ท   ซ   ล   ท   ซ   ม   ซ     
ยืนมองท้องฟ้าไม่เป็นเช่นเคย
ร   ร   ร   ม   ม   ท   ร   ท
ฤดูร้อนไม่มีเธอเหมือนก่อนเหมือนเก่าขาดเธอ
ท   ท   ด   ท   ล   ท   ล   ท   ซ   ล   ท   ซ   ม   ซ     
ยืนมองท้องฟ้า
ร   ร   ร   ม
ฤดูร้อนไม่มีเธอเหมือนก่อนเหมือนเก่าขาดเธอ
ท   ท   ด   ท   ล   ท   ล   ท   ซ   ล   ท   ซ   ม   ซ 
ยืนมองท้องฟ้า
ร   ร   ร   ม
ฤดูร้อนไม่มีเธอเหมือนก่อนเหมือนเก่าขาดเธอ
ท   ท   ด   ท   ล   ท   ล   ท   ซ   ล   ท   ซ   ม   ซ 
บ่อยครั้งที่ใจเปิดออกไปให้ลืมเรื่องราว
ร   ซ   ซ   ฟ   ม   ม   ฟ   ฟ   ซ   ล   ซ
ฉากเก่าย้อนมาเปิดออกไปไม่เป็นเช่นเดิม
ร    ร   ซ   ฟ   ม   ม   ฟ   ฟ   ซ