ไกลแค่ไหน คือใกล้

 
ฟ ฟ ฟ ม ฟ ฟ มดด   ด  ซ  ล    ซ
พยายามจะทำวิธีต่างๆ ให้เธอนั้นรักฉัน 
ฟ ฟ  ฟ ม ฟ   ฟ   ม ด   ด   ร ด  ร   ด
พยายามทุกวัน มอบให้ทุกอย่างที่เธอต้องการ
ฟ        ฟ  ฟ ม   ฟ  ฟม ด    ด    ด  ซ  ล  ซ
เหมือนเดินบนสะพานที่มีปลายทางคือใจของเธอ 
ม ม  ม  ฟ   ฟ ร  ฟ  ร  ฟ  ซ ล ซ ล  ซ
ยังคงคิดและหวังจะนำเอารักแท้นี้ไปให้
ร  ม  ฟ  ฟ  ฟ  ฟ   ซ  ล  ล ซฟซ
แต่ทำไม เดินมาเนิ่นนานไม่ถึงซักที
ร  ม  ฟ   ฟ ฟ ฟ   ซ   ล    ล     ซฟซ
แต่ทำไม มองดูเส้นทางเหมือนยาวออกไป
ล     ท ทท   ดํ  ซ  ซ  ม  ล
อยากรู้ว่าฉันต้องทำตัวอย่างไร
 
*ฟ  ล  ล   ล    ล  ล  ท ดํ ดํ ซ   ม ฟ
*อีกไกลแค่ไหน จนกว่าฉันจะใกล้ บอกที
ด   ฟ  ฟ  ฟ  ฟ  ฟ   ซ ล  ล ดํ ล  ซ
อีกไกลแค่ไหนจนกว่าเธอจะรักฉัน เสียที
ด ล  ล ล   ล  ท ดํ  ดํ  รํ  ดํ   ซ   ฟ
มีทางใดที่อาจทำให้เธอสนใจ ได้โปรด
ด    ด  ล  ซฟซ  ด ด   ล   ท   ล  ซ ฟ ม    ฟ
บอกกับฉันให้รู้ที ว่าสุดท้ายแล้วฉันยังมีความหมาย
ฟ ฟ ฟ   ม ฟ   ฟ  ม   ด   ด  ซ  ล    ซ
ยังไม่คิดยอมแพ้ ฉันเพียงแต่อ้อนล้าก็เท่านั้น
ฟ   ฟ ฟ ม ฟ ฟ  ม   ด    ด    ร   ด     ด
ภายในใจยังคงรักเธอเหมือนเดิม ไม่เคยเปลี่ยน
ฟ ฟ ฟม  ฟ  ฟ  ม  ด   ด ซ  ล ล ซ
คงจะดีไม่น้อย ถ้าเธอบอกให้ฉันได้รับรู้
ฟ     ฟ ฟ  ซ  ฟ   ร  ฟ   ร  ร  ร ซ  ล ซ
ความในใจของเธอ เหตุผลต่างต่างที่ยังซ่อนไว้
ร  ม  ฟ  ฟ  ฟ  ฟ   ซ  ล  ล ซฟซ
ว่าทำไมเดินมาเนิ่นนานไม่ถึงซักที
ร  ม  ฟ   ฟ ฟ ฟ   ซ   ล    ล     ซฟซ
แต่ทำไม มองดูเส้นทางเหมือนยาวออกไป
ล     ท ทท   ดํ  ซ  ซ  ม  ล
อยากรู้ว่าฉันต้องทำตัวอย่างไร
ซ้ำ *
ฟ  ม   ฟ
มีความหมาย
ซ้ำ *, *