แสนแสบ

อกพี่กลัดหนอง พี่หมองดั่งคลองแสนแสบ     เจ็บจำดังหนามยอกแปลบแปลบ แสบแสนจะทน

 ร ม  ซ    ดํ      ซ   ล  ซ    ล    ดํ   ม             ซ  ล ซ    ล    ดํ     ด     ด       ร   ซ   ร  ม

 

โอ้ว่ากังหันทุกวันมันพัดสะบัดวน               อยากจะรู้จิตคนจะหมุนกี่หนต่อวัน

 ซ ดํ รํ  มํ  ซํ มํ  รํ  มํ   รํ  ดํ  รํ                       ดํ   รํ มํ ล  ดํ  ล   ท  ล ท  ร  ม

 

ย่างเดือนสิบสองฟากคลองเจิ่งนองน้ำหลั่ง     อยู่ไกลกันคนละฝั่ง ฝั่งยังร้องสั่งกัน

 ร   ม    ซ   ดํ   ซ     ล   ซ   ล   ดํ  ม             ซ  ล  ซ   ล  ดํ ด  ด  ร  ซ  ร  ม

 

สิ้นเดือนสิบสองน้ำนองแห้งคลองขอดพลัน    สิ้นความรักจากกัน เหมือนกังหันเปลี่ยนทางลม

 ซ   ดํ  รํ    มํ   ซํ   มํ   รํ    มํ     รํ    ดํ           ดํ    รํ   มํ  ล  ดํ      ดํ      ซ   ล     ม    ซ   ล

 

*แสนแสบ แสบแสนเปรียบแม้นชื่อคลอง     นี่คือโลงทองของเรียม ขวัญ เขาฝากชีพจม

   ดํ    ม     ร    ม     ซ      ล   ซ   ดํ            ร ม ซ   ล   ดํ    ซ      ซ     ล   ด  ร  ม


แต่คลองยังช้ำ เหลือไว้แต่น้ำขุ่นตม            พี่จึงช้ำจึงช้ำขื่นขม ขม ตรมเสียกว่าคลอง

 ซ   ดํ   รํ  มํ     ซํ   มํ  รํ  มํ ดํ  รํ                 ดํ รํ มํ รํ  มํ  ล  ดํ   ดํ     รํ    มํ   ดํ   รํ

 

เจ้าจากพี่มาเจ้าลืมทุ่งนาฟ้ากว้าง                 เจ้าลืมฟากคลองสองฝั่ง ฝั่ง ลืมทั้งทุ่งทอง

 ร   ม  ซ ล  ซ ล  ซ  ล    ดํ  ม                        ซ ล   ซ     ล    ดํ  ด  ด   ร  ซ  ร  ม


จวบจนบัดนี้ มิเห็นมีน้ำเจิ่งนอง                  ชื่อว่าแสนแสบคลอง เหมือนคนหมองต้องแสบแสน

 ซ   ดํ  รํ มํ   ซํ มํ  รํ มํ  ดํ  รํ                        ดํ  รํ   มํ    ล    ดํ       ล      ซ    ดํ    ซ    ล   ดํ

 

edit @ 21 Jan 2013 15:50:24 by thai-flute

ดีมากเลยชอบมากๆครับผม

#1 By OoonotooO (103.7.57.18|101.51.22.177) on 2013-03-16 08:26