โน๊ตเพลงไทยเดิม : จรเข้หางยาว 
 

รดดด     ชลดร   ชฟฟฟ    ดรฟช   ฟรดล    รดลช   ดลชฟ    ลชฟร

ฟชฟร    ฟรดล   ดชลด     ชลดร   ฟดรด   ชลดร    ชฟรฟ   ดรฟช

ฟรดช   ดลลล    ดลชฟ    ลชชช   ลชฟร   ชฟฟฟ  ชฟรด   ฟรรร

ชลดร   ชรมฟ    มรชฟ     มรดล   ชลดร   ฟรดล    ชดลช   ฟลชฟ

ลชฟร   ฟชฟฟ   ลชฟร   ฟชฟฟ   ชลดร   ดรฟช    ลชฟร  ฟชฟฟ

ชมมม   ชรรร     ชมรด    มรดล    ดชชช   ดลลล    รดดด    มรรร

Good.double wink

#2 By Gun (110.49.242.59) on 2013-09-01 10:34

ขอโน๊ตเพลง "โทน" ที่เบญ ชราทิศ ร้องในรายการคุณพระช่วยนะคะ

Email phan19720@gmail.com

ขอบคุณค่ะ

#1 By phan (103.7.57.18|203.144.177.26) on 2012-10-22 17:38