โน๊ตขลุ่ย : เพลงชาติไทย

posted on 24 Feb 2010 20:16 by thai-flute

 โน๊ตเพลงชาติไทย จะใช้ขลุ่ยหรือเครื่องดนตรีอื่นใดบรรเลงก็ได้

 

    - - -  - - - -         - - -  - - ชฟ  - - ลช
- - - - - - - ม     - - -  - -  ฟม - - -  - - - - - - -   - -  มร
- - -  - - - - - - -  - -  มช - - -  - - -   - -  ชฟ - -  ลช
- - - - - - - - - - -  - -  ลท - -  ชรํ - - - - - - -  - -  ทล
- - - - - - -  - - -  - -  ลช - - - - - - - -  - -  ลช
- - - - - - - -  - -  มร - - -   - - -  - - -  - -  ลช
- - - - - - - - - - -  - -  มช - - -   - - -  - -  ทดํ - -  รํมํ