โน๊ตขลุ่ย : เพลงชาติไทย

posted on 24 Feb 2010 20:16 by thai-flute

 โน๊ตเพลงชาติไทย จะใช้ขลุ่ยหรือเครื่องดนตรีอื่นใดบรรเลงก็ได้

 

    - - -  - - - -