เพลง แขกบรเทศ เถา


           สามชั้น

           ท่อน ๑

           ---ซ  -ลลล  ---ดํ  -ลลล  -ดรม  -ซ-ดํ  -มํรํดํ  -ท-ล

           ---ร   ---ม   ---ซ  ---ล   -ดํ-มํ  รํดํ-ล  ---ซ  ดํลํซม

           ---ม  -มํมํมํ  -ซํ-มํ  -รํ-ดํ   -ม-ซ  -ล-ดํ  ---รํ    ---มํ

           -ดรม  -ซ-ล  -รํดํล  -ซ-ม  -ซ-ดํ   -รํ-มํ  -ซํ-มํ  -รํ-ดํ

                                                                กลับ

           ท่อน ๒

           ---มํ  -มํมํมํ  -ซํ-มํ  -รํ-ดํ  ---รํ  ดํมํรํดํ  -มํรํดํ  -ท-ล

           -รํดํล  -ซ-ม  -ดรม  -ซ-ล -รํดํล  -ซ-ม  รมซล ซฟมร

           ---ม  -มํมํมํ  -ซํ-มํ  -รํ-ดํ   -ม-ซ  -ล-ดํ  ---รํ   ---มํ

           -ดรม  -ซ-ล  -รํดํล  -ซ-ม  -ซ-ดํ   -รํ-มํ  -ซํ-มํ  -รํ-ดํ

                                                                กลับ

          สองชั้น

          ท่อน ๒

          ---ซ  -ลลล  ---ดํ  -ลลล  ซลดํซ  -ล-ซ  ดํลซม  -มมม
 
          -ลซม  -ร-ด  -ซ-ดํ  --รํมํ   -ซ-ล  ดํลซม   ---รํ   ---ดํ  
                                                                    
                                                                 กลับ

         ท่อน ๒

         ---มํ  ซํมํรํดํ  -ซ-ล  -ลลล  ดํลซม  -ซ-ล  -ดํ-รํ  -มํ-รํ

         -ลซม  -ร-ด  -ซ-ดํ  --รํมํ   -ซ-ล  ดํลซม   ---รํ   ---ดํ  
                                                                           
                                                                 กลับ

        ชั้นเดีวยว

        ท่อน ๑

        ดํลลล   ดํลลล   ดํลลล  ดํลซม  -ซ-ดํ  --รํมํ  -ลํซํมํ  -รํ-ดํ

                                                                  กลับ

       ท่อน ๒

       -มํ-รํ   -ดํ-ล   -มซล     -ดํ-รํ    -ซ-ดํ  --รํมํ  -ลํซํมํ  -รํ-ดํ

                                                                  กลับ

      ลูกหมด

      -ดํดํดํ   -ดํ-ดํ   -ดํดํดํ   -ดํ-ดํ   -ซซซ   -ล-ล   -ดํดํดํ   -รํ-รํ

      --มํรํ   ดํลดํซ   --ดํล   ซมซร   -รมซ   -มซล   -ซลดํ  -ลดํรํ


                                                                   จบ
กุงงง

#12 By (110.168.204.8|110.168.204.8) on 2014-06-23 17:59

confused smile confused smile confused smile

#11 By (101.51.189.145|101.51.189.145) on 2014-05-14 15:12

 

#10 By (110.171.235.75|110.171.235.75) on 2014-04-27 15:23

เจ๋มากเลยครับ

#9 By ืnice (119.42.105.155) on 2013-07-29 16:11

#8 By khani (122.155.44.146) on 2013-07-22 09:26

open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile sad smile sad smile angry smile question surprised smile cry confused smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile confused smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile tongue question question question confused smile confused smile confused smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile sad smile sad smile

#7 By ะำพ (182.53.24.122) on 2011-09-14 17:37

open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile sad smile sad smile angry smile question surprised smile cry

#6 By ะำพ (182.53.24.122) on 2011-09-14 17:33

เยี่ยมมากคะ่big smile big smile open-mounthed smile open-mounthed smile confused smile confused smile confused smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile

#5 By พิมล (118.172.224.176) on 2011-07-15 20:04

ผมอยาดได้ เสียง ที มีบ้างไหมครับ

#4 By wissmee (203.117.141.19) on 2011-01-03 12:18

big smile open-mounthed smile confused smile sad smile angry smile tongue question embarrassed surprised smile wink double wink cry

#3 By dede (180.180.24.61) on 2010-07-20 18:18

big smile open-mounthed smile confused smile sad smile angry smile tongue question embarrassed surprised smile wink double wink cry

#2 By dede (180.180.24.61) on 2010-07-20 18:18

ขอบคุนคะช่วยได้มากจิงๆๆๆๆbig smile big smile big smile

#1 By เฟิร์นม.ว. (118.174.42.178) on 2010-06-04 20:51