รูปแบบการบรรเลงหน้าทับเพลงไทย 

วันนี้ Thai-Flute  ได้รวบรวมมาไว้ให้เพื่อนๆ ได้นำไว้ใช้หรือประกอบเป็นความรู้ดังต่อไปนี้ครับ

 

หน้าทับ ปรบไก่ 3 ชั้น
- ทั่ม ติง - โจ๊ะ - จ๊ะ - โจ๊ะ - จ๊ะ - โจ๊ะ - จ๊ะ - - - - - โจ๊ะ - จ๊ะ - โจ๊ะ - จ๊ะ - โจ๊ะ - จ๊ะ
- ติง - ติง - ทั่มติงทั่ม ติงทั่ม-ติง - โจ๊ะ - จ๊ะ - ติง-ทั่ม - ติง - ติง - ทั่ม - ติง - ติง – ทั่ม


หน้าทับ ปรบไก่ 2 ชั้น
ทั่ม ติง - โจ๊ะ - จ๊ะ - โจ๊ะ - จ๊ะ - โจ๊ะ - จ๊ะ - ติง-ทั่ม - ติง - ติง - ทั่ม - ติง - ติง – ทั่ม


หน้าทับ ปรบไก่ ชั้นเดียว
- ติงทั่ม - ติง - - ติงทั่ม-ติง -ทั่มติงทั่ม


หน้าทับ สดายง 3 ชั้น
- ทั่ม ติง - โจ๊ะ - จ๊ะ - โจ๊ะ - จ๊ะ - โจ๊ะ - จ๊ะ - - - - - โจ๊ะ - จ๊ะ - โจ๊ะ - จ๊ะ - โจ๊ะ - จ๊ะ
- - - ติง - ติง - ทั่ม - - - ทั่ม - - - ติง - - -ติง - ติง - ทั่ม - ติง - ทั่ม ติงทั่ม-ติง


หน้าทับสดายง 2 ชั้น
- ทั่ม ติง - โจ๊ะ - จ๊ะ - โจ๊ะ - จ๊ะ - โจ๊ะ - จ๊ะ - ติง -ทั่ม ติงทั่ม-ติง - ติง - ทั่ม ติงโจ๊ะทั่มติง


หน้าทับสดายง ชั้นเดียว
- โจ๊ะจ๊ะ - โจ๊ะ - จ๊ะ - ติง - ทั่ม ติงโจ๊ะทั่มติง


หน้าทับเขมร 3 ชั้น
- - - - - โจ๊ะ - จ๊ะ - โจ๊ะ - จ๊ะ - - - - - โจ๊ะ - จ๊ะ - โจ๊ะ - จ๊ะ - โจ๊ะ - จ๊ะ - ติง - ทั่ม
- - - - - โจ๊ะ-จ๊ะ - โจ๊ะ - จ๊ะ - ติง - ทั่ม - โจ๊ะ - จ๊ะ - ติง - ทั่ม - ติง - ทั่ม - โจ๊ะ - จ๊ะ


หน้าทับเขมร 2 ชั้น
- - - - - โจ๊ะ-จ๊ะ - โจ๊ะ - จ๊ะ - ติง - ทั่ม - โจ๊ะ - จ๊ะ - ติง - ทั่ม - ติง - ทั่ม - โจ๊ะ - จ๊ะ


หน้าทับเขมร ชั้นเดียว
- - โจ๊ะจ๊ะ - ติง - ทั่ม - ติง - ทั่ม - โจ๊ะ – จ๊ะ


หน้าทับมอญ 3 ชั้น
- ทั่ม ติง - โจ๊ะ - จ๊ะ - โจ๊ะ - จ๊ะ - โจ๊ะ - จ๊ะ - - - - - โจ๊ะ - จ๊ะ - โจ๊ะ - จ๊ะ - โจ๊ะ - จ๊ะ
- ติง - ติง - ทั่มติงทั่ม ติงทั่ม-ติง - โจ๊ะ - จ๊ะ - ติง-ทั่ม - ติง - ติง - ทั่ม - ติง - ติง – ทั่ม


หน้าทับมอญ 2 ชั้น
- - - - - ติง - - - - ทั่มติง - - ทั่มติง


หน้าทับมอญ ชั้นเดียว
- ติงทั่ม - ติง - - ติงทั่ม-ติง -ทั่มติงทั่ม


หน้าทับสองไม้ (ไทย) 3 ชั้น
- ทั่ม ติง - โจ๊ะ - จ๊ะ - โจ๊ะ - จ๊ะ - โจ๊ะ - จ๊ะ - ติง - ติง - ทั่มติงทั่ม - ติง - ติง – ทั่มติงทั่ม


หน้าทับสองไม้ (ไทย) 2 ชั้น
- โจ๊ะจ๊ะ ติงติง-ติง - โจ๊ะจ๊ะ ติงติง-ทั่ม


หน้าทับสองไม้ (ไทย) ชั้นเดียว
- โจ๊ะจ๊ะ ติงติง-ทั่ม


หน้าทับลาว 3 ชั้น
- ทั่ม ติง - โจ๊ะ - จ๊ะ - โจ๊ะ - จ๊ะ - โจ๊ะ - จ๊ะ - ติง - ติง - ทั่มติงทั่ม - ติง - ติง - ทั่มติงทั่ม


หน้าทับลาว 2 ชั้น
- ติง-โจ๊ะ - ติง - ติง - - - ทั่ม - ติง - ทั่ม


หน้าทับลาว ชั้นเดียว
- โจ๊ะจ๊ะ ติงติง-ทั่ม


หน้าทับจีน 3 ชั้น
ทั่ม ติง - โจ๊ะ - จ๊ะ - โจ๊ะ - จ๊ะ - โจ๊ะ - จ๊ะ - ติง - ติง - ทั่มติงทั่ม - ติง - ติง – ทั่มติงทั่ม

หน้าทับจีน 2 ชั้น
- - - - - - - ติง - ติง - - - ติง - ติง


หน้าทับจีน ชั้นเดียว
- โจ๊ะจ๊ะ ติงติง-ทั่ม


หน้าทับญวน 3 ชั้น
- ทั่ม ติง - โจ๊ะ - จ๊ะ - โจ๊ะ - จ๊ะ - โจ๊ะ - จ๊ะ - ติง - ติง - ทั่มติงทั่ม - ติง - ติง - ทั่มติงทั่ม


หน้าทับญวน 2 ชั้น
- - - - - ติง-ทั่ม - ติง-ทั่ม - ติง - ติง


หน้าทับญวน ชั้นเดียว
- โจ๊ะจ๊ะ ติงติง-ทั่ม


หน้าทับพม่า 3 ชั้น
- ทั่ม ติง - โจ๊ะ - จ๊ะ - โจ๊ะ - จ๊ะ - โจ๊ะ - จ๊ะ - - - - - โจ๊ะ - จ๊ะ - โจ๊ะ - จ๊ะ - โจ๊ะ - จ๊ะ
- ติง - ติง - ทั่มติงทั่ม ติงทั่ม-ติง - โจ๊ะ - จ๊ะ - ติง-ทั่ม - ติง - ติง - ทั่ม - ติง - ติง – ทั่ม


หน้าทับพม่า 2 ชั้น
- - - - - - - ทั่ม - ทั่ม - - -ทั่ม-ทั่ม


หน้าทับพม่า ชั้นเดียว
- ติงทั่ม - ติง - - ติงทั่ม-ติง -ทั่มติงทั่ม


หน้าทับเจ้าเซ็น 3 ชั้น
ทั่ม ติง - โจ๊ะ - จ๊ะ - โจ๊ะ - จ๊ะ - โจ๊ะ - จ๊ะ - ติง - ติง - ทั่มติงทั่ม - ติง - ติง – ทั่มติงทั่ม


หน้าทับเจ้าเซ็น 2 ชั้น
- ติง-จ๊ะ - โจ๊ะ-ติง - ติง - - - ติง - ทั่ม


หน้าทับเจ้าเซ็น ชั้นเดียว
- โจ๊ะจ๊ะ ติงติง-ทั่ม


หน้าทับฝรั่ง 3 ชั้น
- ทั่ม ติง - โจ๊ะ - จ๊ะ - โจ๊ะ - จ๊ะ - โจ๊ะ - จ๊ะ - ติง - ติง - ทั่มติงทั่ม - ติง - ติง - ทั่มติงทั่ม


หน้าทับฝรั่ง 2 ชั้น
- ติงติงติง -ติง-ทั่ม -ติง -ทั่ม -ติง -ทั่ม


หน้าทับฝรั่ง ชั้นเดียว
- โจ๊ะจ๊ะ ติงติง-ทั่ม

edit @ 17 Oct 2016 12:18:45 by thai-flute

หน้าทับปรบไก่ จังหวะ 2 ชั้น

 -ล-ช  -ฟ-ร  ---ฟ  ---ช  ----  -ฟ-ช  ลชดล  -ลลล
 -ล-ช  -ฟ-ร  ---ฟ  ---ช  ----  -ฟ-ช  ลชดล  -ลลล
 ---ช  -ล-ด  รมรด  -ท-ล  ----  ---ล  -ลลล  -ล-ล
 -รรร  ดมรด  -ลลล  ชฟชล  -รรร  ดมรด  -ลลล  ชฟชล
 ----  -ฟ-ช  -ล-ด  -ล-ช  -ล-ช  ฟร-ฟ  ---ช  ฟลชฟ
 -ด-ฟ  -ช-ล  ดรดล  -ช-ฟ  ---ด  ---ฟ  --ลช  ฟช-ล
 ----  ---ล  -ลลล  -ล-ล  กลับต้น      

 

พม่าแปลง หน้าทับ ปรบไก่ จังหวะ 2 ชั้น

 

 ---ฟ ---ร   ---ฟ  ---ช  ---ล  ดรดฟ -ล-ช   ฟช-ล
 ----  ----  -ร-ด  -ช-ล  -ฟ-ช  -ฟร-  -ฟ-ช  ลฟมร
 ----  ----  -ด-ล  --ลล  -ช-ล  ดรดฟ  --ลช  ฟช-ล
 ----  ----  -ร-ด  -ช-ล  -ฟ-ช  -ฟร-  -ฟ-ช  ฟลชฟ

 

โศกพม่า หน้าทับ ปรบไก่ จังหวะ 2 ชั้น

 

----   ---ด  ---ร  มรดล  ----  ---ช  -ฟ-ล ดลชฟ 
 ----  ---ฟ  --ชฟ  มรดร  ----  ----  ---ด  ---ร
 -ฟ-ช  -ด-ร  --ชฟ  รฟ-ช  ----  ----  -ฟ-ฟ  ---ช
 -ล-ช  -ฟ-ช  -ล-ท  ดร-ล  กลับต้น      

 

พี่ อยู่ไกลถึงท่าฉลอม
แต่พี่ไม่ตรอมเพราะรักพยอม ยาม ยาก
ออกทะเล จะหาปลา มาฝาก
แม่คุณขวัญใจคนยาก รับของฝากจากพี่ได้ไหม
โปรด เมตตารักพี่สักนิด
พี่มอบชีวิตอุทิศให้สาว มหาชัย
แบกความรัก ข้ามทะเล มา ให้
ฝ่าลมและคลื่นเท่าไหร่ รักจึงได้ว่ายน้ำข้ามมา
ท่าฉลอม กับมหา ชัย
จะคิดทำไมว่าไกล เชื่อมความรักไว้ดีกว่า
บอกเพียงสักคำ ว่าไม่รักจะหักใจลา
ซ่อนตัวตามประสา จะหนีซ่อนหน้า ห่าง ไกล
เรื่อง ทะเลนั้นพี่พอรู้
แต่เรื่องเจ้าชู้ไม่รู้จะทำ ฉันใด
หยั่งทะเลพอคะเน ดู ได้
แต่ความรักเกินครวญใคร่
ลึกเท่าไหร่ไม่รู้หยั่งถึง
ดนตรี 8 Bars..6...7...
8..ท่าฉลอม กับมหาชัย
จะคิดทำไมว่าไกล เชื่อมความรักไว้ดีกว่า
บอกเพียงสักคำว่าไม่รักจะหักใจลา
ซ่อน ตัวตามประสา
จะหนีซ่อนหน้า ห่าง ไกล
เรื่อง ทะเลนั้นพี่พอรู้
แต่เรื่องเจ้าชู้ไม่รู้จะทำ ฉันใด
หยั่งทะเล พอคะเน ดู ได้
แต่ความรักเกินครวญใคร่
ลึกเท่าไหร่ไม่รู้ หยั่งถึง

 

 

 

 

edit @ 24 Sep 2015 12:09:05 by thai-flute